Välkommen till JLS Rör i Väst AB

Filmning av avlopp

Vi utför filmning med färg tv-kamera som dokumenterar i form av stillbilder och film på dvd. Resultatet redovisas med film på cd/dvd och protokoll.

Vi filmar för att inspektera rörens kondition både i förebyggande syfte och i problemstadiet. Utifrån uppgifterna vi fått från filmningen kan vi sedan gå vidare för att åtgärda eventuella problem. Vi spolar oftast ledningen innan filmning för att få bästa resultat och en hög kvalité på filmen.

Vi utför rörinspektion för olika storlekar av dagvattenstammar och spilledningar. Vi kontrollerar även nyinstallerade ledningar och i nybyggda fastigheter.

Kameran förs normalt in genom en rensöppning, toalett, handfat eller om det finns möjlighet att gå från en spolrens utanför huset.

Vid filmning kontrollerar vi om det finns:

  • Avlagringar
  • Främmande föremål
  • Skarvförskjutningar
  • Läckage
  • Hål
  • Sprickor
  • Rötter
  • Sättningar

Kontakta oss vid frågor och för mer information!

avloppsservice