Välkommen till JLS Rör i Väst AB

Spolservice

Vi utför hetvattenspolning i fastigheter där vi under högtryck rengör rören från beläggningar och fett. Med hetvatten på 80-90 grader och specialmunstycken så kan vi återfå önskad funktion. Det är lätt hänt att främmande föremål eller andra faktorer orsakar stopp i våra avlopp. Men hjälpen är aldrig längre bort än ett samtal.

Vi utför spolning på:

  • Köksavlopp
  • Golvbrunnar
  • Toastopp
  • Spolning av stamledningar

Ett vanligt problem i fastigheter är att avloppen tätnar med tiden, oftast reagerar man inte över fenomenet, då det kommer smygande. Resultatet kan bli totalstopp och i värsta fall översvämningar, med mycket stora kostnader som följd. Genom att vara observant kan man undvika dessa problem, eller kontakta oss för spolning innan det händer.

spolservice